Kullanım Koşulları

Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve bir

tarafta ilerleyen maddelerde Otel olarak anılacak olan adresi Uzun Çınar Mah. Turizm Bulvarı

No:1 07980 Çamyuva Kemer / Antalya olan Stella Hotel Kemer ilerleyen maddelerde Taraflar

olarak anılacak olan bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama

hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için

bağlayıcı(kati) olduğunu, www.stellahotel.com.tr   internet sayfasında yer aldığını, müşteri

tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler

çerçevesinde akdetmiş bulunmaktadırlar.

1. SÖZLEŞME KONUSU

1.1. İşbu sözleşme uyarınca Otel, Müşterinin talebi üzerine Otelde konaklama hizmetini sunmakla

yükümlüdür (ileride ‘Hizmet’olarak anılacak).

1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla(Müşteri, Otelde konaklamak ve/veya otelin sunduğu

hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir)birlikte

Müşteri, otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini

teyit etmektedir.

1.3. İşbu sözleşme akdedildiği andan itibaren Otel, Müşterinin talebini teyit edecektir.

2. KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ

          2.1. Hizmet rezervasyonu, Müşterinin +0 242 700 0442 numaralı telefonu arayarak

rezervasyonu bildirmesi veya www.stellahotel.com.tr internet sayfasındaki rezervasyon formunun

doldurulması yoluyla gerçekleştirilebilir.

          2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu

sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla, 0242 700 0442

telefon numarasından Otelin Rezervasyon Ofisine başvurabilir.

          2.3. Müşterinin, Rezervasyonunda değişiklik yapma talebini en geç otelin tahmini hizmet

sunma (konaklamanın başlangıcı) tarihinden üç gün önce Müşteri tarafından veya Müşteri

tarafından açıkça yetkilendirilmiş vekili tarafından otele iletmesi gerekmektedir.

          2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin en fazla 2 defa rezervasyonun değişiklik ve

fesih talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, müşteri,

otelin uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve fesih tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü

tutulacaktır.

          2.5. İşbu sözleşme ile Müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki

rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni

yapılacak Rezervasyonun, söz konusu rezervasyon değişiklik talebinin teyit edildiği tarih

sırasında uygulanan fiyatları göz önünde bulundurarak yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt

eder.

          2.6. Çocuklar için ücretsiz konaklama ve indirim ebeveynleriyle aynı odada kalmaları

halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre Rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından

bildirilen otelde konaklayacak çocuğun yaşı otel de giriş esnasında yapılacak otel kaydında

dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için otele girişte, kayıt sırasında oteldeki görevli şahıs

tarafından talep edildiği takdirde, Müşteri çocuğun kimliğini ibraz edecektir ve ibraz edilen

çocuğun kimliğinde otel görevlisince kimlikte belirtilen yaştan farklı olduğu tespit edildiği halde

rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılayacaktır.

3. ÖDEME ŞEKLİ

         3.1. Müşteri, Online rezervasyon sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler sırasında

kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir.

         3.2. Otel, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, bilgilerin herhangi durumda

ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin

koruması altında olduğunu kabul eder. Otel, aynı zamanda, zarar verici programlar ve Müşterinin

bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği

sebebiyle, bilgi ve belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana

gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

         3.3. Müşteri, otele giriş sırasında otel elemanına; online rezervasyon kaydı yaparken ödeme

için kullandığı kredi kartını yada bu kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz edecektir.

Müşterinin, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan /

hasarlardan dolayı sorumluluk müşteriye ait olacaktır.

         3.4. Fatura Müşteriye hizmet aldıktan sonra otelden çıkışı esnasında verilecektir. Müşteri

faturasını çıkış esnasında almaz ise Müşterinin belirttiği adrese gönderilecektir. Eğer Müşteri,

faturayı gönderecek adresi belirtmediyse fatura irtibat adresinize gönderilecektir. Müşterinin

yanlış adres belirtmesi, alıcıyı belirtmemesi veya alıcının belirtilen adreste bulunmaması

durumunda faturanın alınmamasından Otel sorumlu tutulmayacaktır.

         3.5. Sitemizde oda fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden gösterilmektedir. Mail Order üzerinden

yapılan ödemeler Türk Lirası ile kabul edilmektedir. Döviz kurları ile alakalı bilgiler T.C Merkez

Bankası tarafından sağlanmaktadır.

4. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ

         4.1. Yapılan ödemenin tamamı, Müşterinin giriş yapmadan 3 gün önce yapılan Fesih veya

değişiklik talebi üzerine bu talebini takip eden 15 iş günü içinde otel tarafından Müşteriye

Bankaya ödenen komisyon tutarı düşülerek iade edilecektir.

         4.2. Fesih ya da değişiklik talebi, giriş tarihinden 3 gün sonrasında bir tarihte yapıldığı

durumda, Müşteriden alınan konaklama ücretinin geri iadesi mümkün olmayacaktır ve müşteri bu

tutarı otele cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul etmiştir. İş bu sözleşme

gereğince Müşterinin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi

gerektiği takdirde müşteri yürürlükteki katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir.

         4.3. Rezervasyon kaydı sırasında, Kredi kartıyla yapılan ödemelerden yapılacak iade veya

geri ödemeler, ödemenin yapıldığı Müşterinin kredi kartının ait olduğu banka hesabına ve/veya

ödemenin gönderildiği banka hesabına otel tarafından geri yatırılacaktır.

5. KONAKLAMA ŞEKLİ

         5.1. Giriş sırasında Müşterinin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşterinin yanlış bilgi

vermesinden dolayı yapılan harcamaları Müşteri karşılayacaktır.

         5.2. Müşteri, otele vardığı saat kaç olursa olsun, otele giriş günü en erken saat 14:00’te

odaya yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış

yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini

kabul etmektedir.

         5.3. Online rezervasyon sırasında rezervasyon ücretinin tamamı alınacaktır

         5.4. Evcil hayvanlar otel tarafından kabul edilmeyecektir.

         5.5. Müşterinin otele yerleştikten sonra Otelin sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında

bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme geri iade edilmeyecektir.

6. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

         6.1. Otel, Müşterinin, rezerve ettiği odaya yerleştikten sonra, mücbir sebepler dışındaki

sebeplerden doğan tüm durumlardan sorumlu tutulacaktır. İşbu sözleşme gereği söz konusu

durumlarda Otel, Hizmeti iade etme veya hizmetin karşılığını ödeyerek veya Müşteriye ek hizmet

ve/veya alternatif hizmet sunarak hasarları karşılayacaktır. Ek hizmet veya konaklama hizmetinin,

Müşteri tarafından kabul edilmesi Müşterinin tazminat olarak isteyebileceği rezervasyon ücretini

iade etme talebinde bulunma hakkından ve diğer her türlü tazminat ve dava talep hakkından

feragat etmesi anlamına gelecektir.

                  6.2. Müşteriye kalitesiz hizmet sunulduğu durumda Müşteri şikayetini yazılı şekilde

Otel temsilcisine bildirecektir, aksi takdirde Otel tarafından sunulan hizmet kusursuz ve

zamanında sunulmuş sayılacaktır.

         6.3.Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda Müşteri,

yapmış olduğu ihlal sonucu otelin uğradığı her türlü zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

7. DİĞER HÜKÜMLER

         7.1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekat, sel, yangın vs. Teknik tahmin

edilemeyecek durumlar mucbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu tür durumların meydana

gelmesi durumunda otel, hizmet vermeye devam etmeyebilir veya bu oteldeki konaklamayı aynı

ya da başka bölgede aynı seviyedeki otel konaklamasıyla değiştirebilir.

         7.2. Otel, bayram veya yeni yıl vb. diğer özel günlerin programları dolayısı ile otele gelecek

sanatçıyı otele bağlı olmayan sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar. ( sanatçının

hastalığı, mücbir sebepler vs.). Otel aynı zamanda hangi tarihlerde sanatçı getireceğini ve/veya

sanatçı getirmeme hakkını saklı tutar.

         7.3. Otel, odanızda meydana gelmiş hasar,genel alanlarda verilmiş tahribatlardan ve/veya

kaybolmuş parçalardan dolayı tarafınızdan bu gibi hasarları tanzim etme hakkını saklı tutar.

Bilgi ve Rezervasyon Hattı : 0242 700 04 42